Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


social (โซ-แฌ็ล) n. adj.
1. เกี่ยวกับสมาคม, โดยฐานะในวงสังคม, เกี่ยวกับฐานะในวงสังคม, ในทางสมาคม, เพื่อการวิสาสะ, เกี่ยวกับการสังคม, การชุมนุมวิสาสะกัน
2. ชอบรวมกัน, การอยู่รวมกัน
3. เกี่ยวกับหมู่ชน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน