Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


social contract
1. ความตกลงระหว่างมนุษย์ว่าจะยอมให้จำกัดเสรีภาพที่มีอยู่โดยธรรมชาติลงเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก, สัญญาประชาคม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน