Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


so (โซ) pro. adv. con. 
1. เช่นนั้น, ฉันนั้น, อย่างนั้น, เพียงนั้น, แค่นั้น, ดังนั้น, ราว ๆ นั้น
2. จนถึงกับ, เหมือนเช่น, เท่าที่
3. จนกระทั่ง
4. เพื่อ
5. จริง ๆ, แท้ ๆ
6. อ้าว, ละ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน