Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


snort (ซนอท) n. vt. vi.
1. จมูก, หายใจ
2. แปร้นเสียงทางจมูกอย่างช้าง
3. แสดงความไม่เชื่อ, แสดงความโกรธ
4. ปล่อยไอเสียงดังขรมอย่างหม้อน้ำ
5. แหว, ตะคอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน