Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


snorkel (ซนอ-เค็ล) n.
1. ท่อสำหรับเรือใต้น้ำหายใจ
2. ท่อสูบหมึกเข้าปากกาหมึกซึม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน