Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


snatch (ซแน็ช) n. vt. vi.
1. ฉวย, ฉก, จิก, ตอด, ฉวยโอกาส
2. กระพือ, กรรโชก
3. ขโมย (จูบ), วิ่งราว
4. คร่า, ฉุด
5. เศษ (อาหาร), ท่อน (เพลง), กระท่อนกระแท่น, กะรุ่งกะริ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน