Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


snappishly (ซแนพ-พิฌลิ) adv.
1. (สลัก, กุญแจ, ตำขอ, สปริง) ที่ลั่นปิดเอง, (การลงคะแนน, การอภิปราย) โดยไม่รู้ตัว
2. ตะครุบ, งับ
3. ตะคอก, อย่างตะคอก, พูดสวนควัน, พูดกระโชก
4. หัก, ทำหัก
5. ปิดดังปัง, เสียงดังเผาะ, ลั่น (สปริง)
6. สะบัด (แส้), หวดดังเฟี้ยว
7. ดีด (นิ้ว)
8. ขบ (ฟัน)
9. ความว่องไว
10. ไพ่ชนิดหนึ่งเล่นกันหลายคน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน