Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


smoky (ซโมค-อิ) adj.
1. ควัน, เป็นควัน, พ่นควัน
2. ทำเป็นเขม่า, เป็นเขม่า
3. มัว, มีควันจับ, คลุ้มไปด้วยควัน, รมควัน
4. สูบบุหรี่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน