Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


smegma (ซเมก-มะ) n.
1. วัตถุที่ออกมาจากซอกร่างกายโดยเฉพาะหมายถึงวัตถุที่ออกมาจากอลึงค์, ขี้เปียก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน