Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


smarten (ซมา-ท'น) vt. vi.
1. ฝึ่ฝาย, โก้, เก๋, สวย, สดใส, ทำให้สวยขึ้น
2. เปรื่องปราด, ฉลาด, แหลม, คล่องแคล่ว, เก่ง
3. แรง, เร็ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน