Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


smart (ซมาท) n. adj. vt. vi.
1. ฝึ่ฝาย, แสบ, ทำให้สวยขึ้น, สดใส, สวย, เก๋, โก้
2. ทำให้เจ็บแค้น, ความปวด, เสียว, เจ็บ, แค้น, เปรื่องปราด, ฉลาด, แหลม, คล่องแคล่ว, เก่ง
3. เร็ว, แรง, ได้รับความยากแค้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน