Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slur (ซเลอ) n. vt. vi.
1. ออกเสียง (ตัว s กับ th เมื่อเวลาติดกัน) เคล้ากันไป, เขียนติดกันไป
2. ร้อง (คำในเพลง) ทอดเสียงจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง
3. ร้องทอดเสียง, เครื่องหมายโน้ตเพลงให้ทอดเสียง
4. ทำให้เลือน, พราง
5. ทำให้ (ชื่อเสียง) เป็นมลทิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน