Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sluice (ซลูซ) n. vt. vi.
1. ประตูน้ำ, ท่อไขน้ำ
2. ไขน้ำล้าง
3. สาดน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน