Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sludge (ซลัจ) n.
1. โคลน, เลน, ขี้โล้, อุจจาระ
2. ขี้น้ำมันหยอดเครื่อง, ขี้โม้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน