Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slipstream
1. กระแสลม น้ำที่ถูกพุ้ยไปทางท้ายของเรือยนต์หรือเครื่องบิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน