Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slimy (ซไลม-อิ) adj.
1. เป็นเลน
2. ลื่นอย่างปลาไหล, จับยาก
3. ขี้โกง, ขี้ประจบประแจง, ปลิ้นปล้อน, กลม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน