Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slight (ซไลท) n. adj. vt.
1. แบบบาง, เบา, เล็กน้อย, นิดเดียว
2. ดูเบา, ดูถูก, การดูแคลน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน