Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sleeve (ซลีฝ) n.
1. แขนเสื้อหรือข้อมือเสื้อข้างหนึ่งถ้าหมายถึงสองข้าง ต้องใช้เป็นพหูพจน์
2. โลหะทาบหรือปลอกที่ใช้ในที่ต่าง ๆ ของเครื่องจักร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน