Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slaver n. vt. vi.
1. เรือบรรทุกทาสนีโกรไปขายยังอเมริกาในสมัยก่อน, น้ำลาย, น้ำลายไหลอย่างเด็ก, ทำเปื้อนน้ำลาย, ประจบประแจงอย่างน้ำลายเป็นฟอง, ถ้อยคำประจบประแจง, การประจบประแจง = slavery (ซแลฝ-เออะริ), ดู slave ทาส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน