Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slanting (ซแลน-ทิง) adj.
1. ลาด, เอียง, แฉลบๆแง่ความเห็น
2. บิดเบือน (ข่าว) เพื่อให้หนักไปในทางใดทางหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน