Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


slang (ซแล็ง) n.
1. ถ้อยคำที่ใช้กันทั่วไปแต่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา, คำตลาด, ถ้อยคำที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะชนหมู่ใดหมู่หนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน