Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


skit (ซคิท) n. vi.
1. เรื่องที่แต่งล้อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ตกใจ, เสียขวัญ
2. พยศ, เต้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน