Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


skipper (ซคีพ-เพอะ) n.
1. ผู้บังคับการเรือ, กัปตันเรือเล็กๆ
2. หัวหน้าชุดกีฬา
3. ผู้นำทางพระผู้เป็นเจ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน