Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sketch (ซเค็ช) n. vt. vi.
1. ร่าง, ภาพที่เขียนอย่างหวัด ๆ
2. เรื่องราวสั้นๆ, ละครเรื่องสั้นๆ
3. เขียนภาพหวัดๆ, บรรยายอย่างสั้น ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน