Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


skeleton (ซเคล-อิทัน) n. adj.
1. โครงกระดูก, ซากโครงร่าง, เป็นแต่เพียงโครง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน