Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


six-footer
1. เรือยาวหกฟุต หรือคนสูงหกฟุต, แสดงลำดับสูงกว่าหรือยิ่งกว่า, คนสูงหกฟุต
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน