Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


siphon (ไซ-ฟัน) n. vt. vi.
1. กาลักน้ำ, ใช้วิธีกาลักน้ำ, ชัก (น้ำ) โดยทำนองนี้, ไหลโดยทำนองนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน