Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


simultaneous equations
1. สมการในพีชคณิตสองอันหรือมากกว่านั้นที่กำหนดให้ไว้พร้อมกันเพราะจำนวนที่ต้องหามีมากกว่าหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน