Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


simply (ซีม-พลิ) adv.
1. ง่าย, แก้ไขให้ง่ายเข้า, ง่ายเข้า
2. ไม่หรูหรา, ไม่ประดิดประดอย, ไม่ยุ่งยิ่ง, ลุ่น
3. เรียบ ๆ, (ดอกไม้) ไม่ซ้อน
4. เซ่อ
5. ต่ำต้อย
6. เฉย ๆ, ตรง ๆ, แท้ ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน