Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


silver nitrate
1. ไนทเรทของเงินใช้ในการถ่ายรูปเป็นยาย้อมผม และชะล้างแผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน