Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


silicone (ซีล-อิโคน) n.
1. ยางหรือน้ำมันทำจากซิลิคอนใช้เคลือบสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน