Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


signally (ซีก-แน็ลลิ) adv.
1. สัญญาณ, ให้สัญญาณ
2. ฤกษ์
3. เด่นชัด, สำคัญ, เป็นตัวอย่าง
4. สัญญาณที่ส่งมาโดยทางวิทยุ, คลื่นวิทยุที่รับได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน