Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sidereal day
1. วันที่วัดในเดือนมีนาคม เมื่อกลางวันกลางคืนเท่ากัน เท่ากับ ๒๓ ชั่วโมง ๕๖ นาที ๔.๐๙ วินาที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน