Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sidelight
1. แสงที่มาจากข้างทาง
2. โคมเขียวหรือแดงของเรือ
3. ข้อปลีกย่อยที่แสดงให้เห็นความจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน