Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


side (ไซด) n. adj. vt. vi.
1. ด้าน, หน้า, ข้าง, ข้างเคียง, สีข้าง, ด้านข้าง
2. สกรู, แทงให้หมุนข้าง
3. ฝ่าย, เข้าข้าง
4. แขนง, ปลีก, ย่อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน