Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sic (ซิค) adv.
1. เช่นนั้น ใช้ภายในวงเล็บท้ายถ้อยคำเป็นเชิงตลก โดยมีความหมายว่าเป็นเช่นนั้นจริง ๆ, ดังนี้ จริงๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน