Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shy (ไฌ) n. adj. vt. vi.
1. ขี้อาย, ขว้าง, กลัว (ผู้หญิง, งาน), ตกใจ, ขี้ตื่น, ไม่เชื่อง, ไม่เข้าหน้าคน, ไม่กล้า, กระดาก, ขี้ประหม่า
2. ขาดไป, น้อยไป, หย่อนไป, ฉิวเฉียด (สิบนาฬิกา), ที่ขว้าง (มะพร้าว) เล่นเป็นกีฬา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน