Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shuttle (ฌัท-ท'ล)
1. กระสวยในเครื่องทอผ้าหรือจักรเย็บผ้า
2. พุ่งกลับไปกลับมา, (เครื่องบิน, รถ) วิ่งไปวิ่งมาระหว่างจุดสองจุด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน