Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shunt winding
1. การฟันไดนาโมโดยแบ่งกระแสไฟฟ้าไปเข้าแม่เหล็กส่วนหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน