Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shuffle (ฌัฟ-ฟ'ล) n. vt. vi.
1. ลาก, เดินลากเท้า, เดินกระย่องกระแย่ง
2. สับ (ไพ่), สับเปลี่ยน (รัฐมนตรี)
3. หยุกหยิก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน