Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shroud (ฌเราด) n. vt.
1. ผ้าห่อศพ, ห่อ (ศพ) ด้วยผ้า, ตราสัง
2. ห่อหุ้ม (ไปด้วยความลึกลับ)
3. แผ่นโลหะกั้นรอบเครื่อง เช่น ใบพัดมู่เล่, เหล็กประกับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน