Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shrine (ฌไรน) n. vt.
1. หีบบรรจุสิ่งเคารพ
2. ศาลเจ้า, ห้องตั้งที่บูชา, หิ้งบูชา, สถานที่ใดๆ สำหรับการเคารพสักการะ
3. เก็บบูชาไว้ (ในหัวใจ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน