Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shrimp (ฌริมพ) n. vi.
1. กุ้งฝอย, เคย, จับกุ้งฝอย
2. คนผอมอย่างที่เราเรียกว่ากุ้งแห้ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน