Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shortly (ฌอท-ลิ) adv.
1. สั้น, ระยะใกล้, ระยะนิดเดียว, ตัดให้สั้น
2. ลุ่น, ห้วน, ย่อ, เตี้ย
3. สะบัดสะบิ้ง, ไม่เต็มใจพูด
4. (โทสะ) ไว, เร็ว, มิช้ามินาน
5. (ทาง) ลัด, รวบรัด
6. ลด (ใบ)
7. ขาดแคลน
8. ไม่ถึง, ไม่สม, ไม่ถึงขนาด
9. (ดิน) ร่วน, ทำ (ขนม) ให้ร่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน