Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shoe (ฌู) n. vt.
1. รองเท้าชนิดหุ้มส้นแต่ไม่หุ้มตาตุ่ม คู่หนึ่งเรียกว่า a pair of shoes
2. เกือกม้า, ใส่เกือกให้ (ม้า), สวมรองเท้า
3. สิ่งใด ๆ ที่มีรูปเหมือนรองเท้า หรือใช้สวมอย่างรองเท้า เช่น ก้านห้ามล้อเบ้าสวมส่วนของเครื่องจักร
4. ปลอกไม้เท้า, ใส่ปลอกฐานะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน