Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shire (ไฌร) n.
1. เขตแขวงปกครองของอังกฤษ ตรงกับมณฑลหรือจังหวัด ถ้าใช้ต่อชื่อจังหวัด เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน