Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shipping clerk
1. เสมียนของห้างร้านบริษัทที่จัดการขนของขึ้นลงเรือ
2. ในสหรัฐ หมายถึง พนักงานห่อและส่งของ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน