Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shilling (ฌีล-ลิง) n.
1. หน่วยเงินตราของอังกฤษก่อนเปลี่ยนระบบใหม่เมื่อ ก.พ. ๑๙๗๑ เดิมมีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๒๐ ของปอนด์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน