Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sheepish (ฌีพ-อิฌ) adj.
1. แกะ, ฝูงแกะ
2. ประชาชนที่อยู่ในความอารักขาของพระ
3. คนดี, คนขี้อาย, ขี้อาย, ไม่กล้า, เจื่อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน