Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sharpness (ฌาพ-เน็ซ) n.
1. ระมัดระวัง, (มอง)ให้ดี, โกง, (เดิน) อย่างเร็ว, แหลม, ไหวพริบ, (ปัญญา) ไว
2. คม, ทำให้คม
3. ลับ
4. ชัน, (มุมเลี้ยว) อย่างหัก
5. แจ๋ว, (ภาพ) ชัด, (เวลา ๑๐ นาฬิกา) ตรง
6. เฉียบขาด
7. เย็นเฉียบ
8. (ปาก) จัด
9. ทำให้ (ลม, ความหิว) จัดขึ้น
10. (เจ็บปวด) อย่างแรง, ถึงพริกถึงขิง, ฉุนเฉียว, เสียดแทง, เผ็ดร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน